CleverNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS)

eNPS trivselsmåling giver dig løbende indblik i organisationens motivation og graden af medarbejdertilfredshed.

Engagerede medarbejdere skaber bedre resultater!

Hvad er Employee NPS (eNPS)?

eNPS måler på en nem og enkel måde graden af organisationens engagement og trivsel.

Metoden giver løbende et kvalificeret indblik i den organisatoriske sundhed og trivsel og giver både en kvantitativ og kvalitativ måling.

eNPS kan benyttes I stedet for, eller som et godt supplement til, den ofte ressourcekrævende årlige medarbejdertilfredsheds-undersøgelse og giver mulighed for hyppigere at evaluere rigets tilstand.

Trivselsmåling

Engagerede medarbejdere er kendetegnet ved deres motivation, stolthed og glæde over deres job. Ønsket og viljen til at gøre en forskel på den jobrejse, de er en del af og den personlige udvikling de oplever i jobbet er større.

Engagerede medarbejdere er værdifulde for virksomheden, fordi de giver bedre direkte og indirekte kundeoplevelser. De bidrager også ofte med nye ideer til udvikling af services, produkter og processer, ligesom de ofte også er fyrtårne, der bærer virksomhedens værdier i den ønskede retning.

 

eNPS - Medarbejdertilfredshed
Sådan fungerer eNPS - Glad medarbejder

Sådan fungerer eNPS

Det er nemt

eNPS består typisk af 1 spørgsmål samt mulighed for at skrive en kommentar:

“PÅ EN SKALA FRA 0-10, I HVOR HØJ EN GRAD VIL DU ANBEFALE VIRKSOMHEDEN SOM ARBEJDSPLADS TIL ANDRE?

“HVAD ER DEN PRIMÆRE ÅRSAG TIL, AT DU GIVER DEN SCORE?”

Medarbejderne opdeles i 3 overordnede kategorier:

  • 9 og 10 = Promoters. Glade og loyale medarbejdere. De holder af deres job og af virksomheden. De vil med stor sandsynlighed anbefale virksomheden til deres venner og har ofte stor indflydelse på kundes tilfredshed og loyalitet.
  • 7 og 8 = Passives. Denne medarbejdergruppe er ofte ikke særligt engageret og kunne være på udkik efter et nyt job, hvis muligheden opstår.
  • 0 til 6 = Detractors. Er ikke specielt tilfredse med virksomheden og deres job. Der er en risiko for, at de har en negativ indvirkning på kundernes tilfredshed.

eNPS trivselsmåling er nemt

CleverNPS og eNPS giver dig løbende et kvalificeret indblik i den organisatoriske sundhed og engagement.

Løbende måling af medarbejders trivsel giver et input, der danner grundlag ledelse af den organisatorisk udvikling og coaching. Det er derfor en gode idé at sætte udsendelser af eNPS målinger i system.

Start med en enkel måling. Identificere de organisatoriske styrker og evt. udviklingsområder.
Iværksæt organisatoriske ændringer og mål igen. På grund af metodens opbygning er det nemt og hurtigt at få svar på, om ændringer giver den ønskede effekt.

eNPS målingerne fra CleverNPS er fleksible og kan udvides med flere spørgsmål hvis behovet opstår.

Hyppighed

Formålet med eNPS er at sikre et løbende input, der kan danne grundlag for udvikling og coaching.

Sæt udsendelser af eNPS interviewskemaer i system. Da eNPS er baseret på et eller kun få spørgsmål, er det ikke en tidskrævende proces at sende og udfylde skemaer.

Månedlige, kvart- eller halvårlige målinger kan tilpasses dine ønsker og processer. 

Garanteret anonymitet

For at sikre et ærligt input fra medarbejderne garanterer vi, at alle besvarelser er anonyme.

Ring til CleverNPS

Ønsker du at høre mere om en NPS-løsning, så tag kontakt til os med det samme. Ring og få en snak med os om hvordan CLeverNPS kan hjælpe dig med at få flere loyale kunder.

Skriv til os

Du kan sende en besked til os døgnet rundt. Vi svarer altid hurtigt tilbage. Du kan få mere info om NPS, eNPS og om hvordan du forbedrer kundeoplevelsen og øger dit salg.

    Book et møde

    Her kan du nemt og bekvemt book et online møde, hvor vi kan gennemgå hvilke fordele din virksomhed kan få med en NPS-løsning fra CleverNPS. Book et møde med det samme.