CleverNPS

eNPS - employee Net Promoter Score

Er blevet en populær metode til at måle medarbejdertrivsel og engagement

Men hvad er eNPS, og hvorfor er det så vigtigt?

eNPS er en simpel og hurtig måde at måle medarbejdertrivsel og engagement på. Det fungerer ved at stille medarbejderne et enkelt, vigtigt metaforisk spørgsmål: “På en skala fra 0 til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din arbejdsplads som arbejdsplads til relevante personer i dit netværk?” samt en mulighed for at kommentere på valget af scoren.
Svarene opsummeres derefter efter samme principper som Net Promoter Score, der varierer fra -100 til +100.

Men hvorfor er dette så vigtigt?

Det er simpelthen fordi metoden giver dig både en kvantitativ og kvalitativ indikation af graden af medarbejdernes trivsel og engagement. Dette er afgørende for en virksomheds succes, da tilfredse og engagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at yde deres bedste, bidrage med nye ideer og blive længere i jobbet. Samtidig skaber de også en positiv atmosfære på arbejdspladsen, der smitter af på kunder og samarbejdspartnere.

Mikael Klint fra CleverNPS udtaler: “Alle medarbejder i teamet spiller en rolle i bestræbelserne for at give kunden en god oplevelse, uanset om man er på scenen med kundekontakt eller har en jobfunktion backstage uden direkte kundekontakt. Hvor NPS måler på kundernes oplevelse, er eNPS en måling af teamets trivsel og engagement samt en kilde til feedback fra dem, der skal virkeliggøre virksomhedens strategi”.

eNPS gør det nemt og hurtigt

eNPS er en enkel, men meget effektiv metode til at måle medarbejdertrivsel og engagement. Hos CleverNPS har vi set en stigning i virksomheder, der anvender denne metode, da den giver et hurtigt og præcist billede af, hvordan medarbejderne har det på arbejdspladsen og viser retning for hvad virksomhedens styrker og udviklingsområder er.
Dette kan hjælpe virksomheder med at identificere områder, hvor der er plads til forbedring, og implementere strategier for at øge medarbejdertrivslen og  engagement. På grund af enkeltheden kan målingen gennemføres hyppigere og er derfor et langt mere fleksibelt værktøj end den traditionelle medarbejdertilfredshedsmåling. Metoden kan desuden udvides med ekstra spørgsmål, så den f.eks. kan benyttes til den årlige APV.

Benytter du CleverNPS i forvejen, er du allerede godt på vej.

Interesseret?

Ønsker du at vide mere om hvordan du løbende kan få indblik i din organisationens tilfredshed og trivsel, er du velkommen til at booke et uforpligtende møde via “BOOK MØDE” knappen øverst til højre.